Acțiuni de conștientizare și educație

Acțiuni de conștientizare și educație

În cadrul proiectului vor fi realizare acțiuni pentru educarea și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța conservării speciilor de pești și a habitatelor din situl Natura 2000 Râul Gilort și beneficiile pe termen lung pe care acestea le pot genera.

Va fi creat, de exemplu, un traseu tematic în situl Natura 2000 Râul Gilort, între Albeni și Bengești, care va conduce vizitatorii către zonele cheie din cadrul proiectului (ex: locurile în care vor fi realizate acțiuni de reconstrucție ecologică).

Va fi dezvoltat și un pachet educațional pentru elevi și profesori care să faciliteze învățarea și înțelegerea unor aspecte legate de biodiversitate sau conservarea râurilor și a speciilor de pești.

Iar cel puțin 40 de tineri absolvenți vor fi instruiți pe teme precum sreconstrucția ecologică a râurilor și conservarea prioritară a speciilor de pești.