Îmbunătățirea diversității habitatelor speciilor de pești

Îmbunătățirea diversității habitatelor speciilor de pești

În cadrul proiectului vor fi derulate acțiuni pentru îmbunătățirea diversității habitatelor pentru patru specii de pești pe un sector de 26 de km al râului Gilort.

Diversitatea habitatelor este un aspect foarte important deoarece fiecare specie de pești are nevoi diferite în ceea ce privește habitatul. Gobio albipinnatus, Sabanejewia aurata și Eudontomyzon mariae au nevoie de bazine și bălți naturale cu apa liniștită, în timp ce Barbus meridionalis are nevoie de ape repezi cu substrat de pietriș. De aceea, măsurile care vor fi propuse vor avea ca obiectiv îmbunătățirea frecvenței bazinelor naturale de-a lungul râului sau reconectarea și recrearea bălților naturale.