Stabilizarea sustenabilă a malurilor

Stabilizarea sustenabilă a malurilor

În cadrul proiectului vor fi implementate acțiuni pentru stabilizarea sustenabilă a malurilor și a fâșiilor-tampon pe cel puțin 10 hectare de coridor de râu, prin plantarea unor specii native și bușteni deflectori în puncte cheie ale râului.

Aceste măsuri vor duce la creșterea diversității habitatelor și la crearea unor habitate extrem de necesare pentru reproducerea speciilor de pești. De asemenea, plantarea unor specii native de arbori de-a lungul malurilor va asigura o sursa de hrană continuă și va contribui la menținerea unei temperaturi constante a apei.