Nicolae Calma

Nicolae Calma

APM Gorj

MANAGER PROIECT

Nicolae Calma are 10 ani experiență în elaborare și implementare de proiecte în domeniul protecției naturii. Coordonează în cadrul APM Gorj activitatea de custodie a sitului Natura 2000 Râul Gilort în calitate de manager tehnic. Coordonează și participă la implementarea proiectului Fish for LIFE în conformitate cu termenii și dispozițiile contractuale comune ale Comisiei Europene, controlează procedurile administrative și financiare, gestionează acțiunile proiectului și coordonează personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor. Coordonează buna comunicare între beneficiarii proiectului și organizațiile externe (Comisia Europeană, unitatea de monitorizare externă, autoritățile române) și raportează periodic Comisiei Europene și partenerilor.

apm.gorj@gmail.com