Nicolae Giorgi

Nicolae Giorgi

APM Gorj

Ofițer avize, autorizații și acte de reglementare

Nicolae Giorgi coordonează și desfășoară activități în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului de peste 30 de ani. La ora actuală coordonează întreaga activitate a APM Gorj, având responsabilitatea atât a proiectelor care au fost implementate cât și a celor care sunt în curs de implementare. Nicolae Giorgi face parte din Comitetul de coordonare al proiectului Fish for LIFE, în calitate de Director executiv al beneficiarului coordonator (APM Gorj), comitet ce validează și aprobă rapoartele și activitățile din proiect, asigură buna colaborare între parteneri și sprijină o mai bună implementare a proiectului. De asemenea, Nicolae Giorgi asigură buna comunicare și colaborează cu factorii interesați în vederea obținerii aprobărilor, avizelor, autorizațiilor și a altor acte de reglementare necesare pentru implementarea unor acțiuni din proiect.

apm.gorj@gmail.com