Pentru îmbunătățirea calității habitatelor și diversificarea acestora se desfășoară acțiuni de creare a unor fâșii de protecție prin plantare de arbori. Aceste plantări au ca scop reconectarea unor zăvoaie de pe malurile râului Gilortului și stabilizarea malurilor. Plantările se fac cu specii de arbori care sunt întâlniți pe malurile râului, cum ar fi plopul, salcia sau aninul. Plantarea arborilor de-a lungul malurilor va asigura o sursă constantă de alimente și va reduce încărcătura termică din râu, menținând astfel o temperatură mai constantă a apei. Acțiunea este necesară pentru a reduce efectele negative ale exploatării pietrișului, eroziunii antropice și pășunatului de-a lungul malurilor râului.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *