Conectivitatea longitudinală pe râuri este întreruptă când oamenii construiesc praguri sau baraje pe care peștii nu le pot trece/sări pentru a urca în amonte, având ca efect reducerea populațiilor sau chiar dispariția unor specii în amonte de aceste obstacole. În localitățile Albeni și Târgu-Cărbunești există 2 astfel de obstacole care nu pot fi trecute de pești. Pentru rezolvarea situației se construiesc în localitățile amintite mai sus 2 pasaje care să permită migrația speciilor de pești în amonte. Una dintre speciile care vor beneficia de aceste pasaje este scobarul (Chondrostoma nasus), specie de talie mare, importantă economic, dispărută din situl Natura 2000 Râul Gilort, ce constituie resursă de hrană pentru comunitățile din zonă.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *