Alex Giurea, unul din tinerii cercetători din echipa Invisible Nature, a prezentat o lucrare științifică despre Gilort la cea de a XXVI-a ediție a Simpozionului Național al Studenților Geografi, ce a avut loc în perioada 30-31 martie 2019. Acesta a susținut prezentarea intitulată Evaluarea susceptibilității terenului la alunecări de teren și prăbușiri în bazinul superior (carpatic și subcarpatic) al râului Gilort, utilizând tehnici GIS.

Evaluarea susceptibilității terenului s-a realizat printr-o analiză multicriterială, care urmărește să cuprindă factori potențiali cât mai variați: factori morfologici și morfometrici (geodeclivitatea, expoziția versanților, densitatea fragmentării reliefului, energia de relief), factori geologici, factori climatici (cantitatea medie anuală de precipitații), dar și factori antropici (utilizarea terenului). Rezultatul final este reprezentat de o hartă a distribuției zonelor cu susceptibilitate la procesele analizate, dar și de analiza procentuală a suprafețelor din arealul considerat.

În arealul de studiu, zonele susceptibile la alunecări de teren ocupă 16% din suprafața totală (aproximativ 140 km2 – foto dreapta). Ținând cont că este vorba despre un areal subcarpatic, în care concentrarea populației este însemnată, iar activitățile antropice sunt diverse, aceste procese pot provoca disfuncționalități la nivelul dezvoltării socio-economice, prin degradarea terenului, dar și prin pagube provocate așezărilor și căilor de transport în eventualitatea producerii.

Din suprafața așezărilor deja existente (foto stânga), aproximativ 14,5% prezintă o susceptibilitate medie și mare. Acest fapt evidențiază că dezvoltarea teritorială locală și regională nu ține întotdeauna cont de restrictivitățile impuse de relief și de eventualitatea producerii unor fenomene de risc.

Lucrarea a fost realizată în urma participării la activitatea A2. Analiza investigativă a râului Gilort și definirea condițiilor preliminare ale măsurilor de restaurare a proiectului Fish for Life – Refacerea culoarelor de migrație și a habitatelor pentru speciile de pești reofili din Râul Gilort – LIFE16 NAT/RO/000778

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *