Team

EPA Gorj

Manager Proiect

Nicolae Calma has an experience of 10 years in elaboration and implementation of environmental projects. He coordinates custody of Natura 2000 site Gilort River within EPA Gorj as technical manager. He coordinates and participates in implementing Fish for Life Project, in accordance with the common terms and provisions of European Commission agreement; he controls administrative and financial procedures, manages the project actions and coordinates the staff in charge of fulfilling the tasks. He also coordinates good communication between the project beneficiaries and external organisations (European Commission, external monitoring unit, Romanian authorities) and periodically reports to the European Commission and partners.

Universitatea Din București

Coordonator beneficiar asociat

Marius Matache are 20 de ani experiență în domeniul proiectelor de cercetare a mediului și este doctor în chimie, specializat în chimia mediului. De asemenea, are experiență în coordonarea de activități media și educaționale în domeniul biodiversității (în special proiecte Life Nature). În cadrul proiectului este coordonator al echipei Universității din București, Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact, beneficiar asociat al proiectului, fiind responsabil de activitățile de comunicare (comunicate de presă, conținut site etc.) și de activitățile de monitorizare a calității apelor râului Gilort din cadrul evaluării serviciilor ecosistemice.

Invisible Nature

Responsabil reconstrucție ecologică

Consultant cu experiență îndelungată în proiecte de conservare a naturii, certificat CERP (Certified Ecological Restoration Practitioner) și pasionat de râuri, Cristian Tetelea își dorește ca prin intermediul acestui proiect gestionarii de arii protejate și cei responsabili cu managementul apei să înțeleagă rolul și aplicabilitatea măsurilor de reconstrucție ecologică pentru reducerea problemelor actuale ale râurilor din România.
Consideră că provocarea abordărilor actuale de gestionare a râurilor, prin măsurile concrete propuse prin acest proiect, dar și prin dezbaterea aspectelor tehnice cu specialiștii din domeniul conservării și managementului apei, va naște oportunități de învățare și va contribui la managementul integrat al râurilor pentru oameni și natură.

EPA Gorj

Asistent Manager

With more than 10 years experience in the field of public procurement and administrative and financial activities, Ionut Mocircioiu shall assist the project manager in implementation and monitoring of all the project actions and any eventual occurring issues related to it. Ionut Mocircioiu shall provide administrative and logistic support for seminars, public meetings, site visits and shall provide information for technical reports production, monitoring reports. The Project Assistant Manager shall also have responsibilities related to subcontracted actions that will undertake the ecological restoration works and the acquisition of equipments required for project implementation. He shall also ensure the proper implementation of the subcontracted actions.

Invisible Nature

Specialist comunicare de mediu

With a long time experience in environmental communication, Ioana Tetelea is licensed in communication and public relations and holds a master degree in Sustainable Development. Currently, Ioana is consultant within Invisible Nature, one of the associated beneficiaries of the project. Within Fish for Life project, Ioana shall manage the development of project communication strategy, strategy that aims to ensure a more efficient implication of stakeholders in the project actions and to bring an actual contribution to achieving the Fish for Life conservation objectives.

EPA Gorj

Expert financiar

Cu un master în finanțe publice și 20 de ani experiență in domeniul financiar, Corina Andronie a ocupat funcția de contabil șef și șef serviciu pe o perioadă de 10 ani. Are o experiență de 6 ani în implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. În prezent este coordonatorul compartimentului Buget Finante si expert financiar pentru doua proiecte LIFE avand ca beneficiar principal APM Gorj.

EPA Gorj

Ofițer avize, autorizații și acte de reglementare

Nicolae Giorgi coordonează și desfășoară activități în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului de peste 30 de ani. La ora actuală coordonează întreaga activitate a APM Gorj, având responsabilitatea atât a proiectelor care au fost implementate cât și a celor care sunt în curs de implementare. Nicolae Giorgi face parte din Comitetul de coordonare al proiectului Fish for LIFE, în calitate de Director executiv al beneficiarului coordonator (APM Gorj), comitet ce validează și aprobă rapoartele și activitățile din proiect, asigură buna colaborare între parteneri și sprijină o mai bună implementare a proiectului. De asemenea, Nicolae Giorgi asigură buna comunicare și colaborează cu factorii interesați în vederea obținerii aprobărilor, avizelor, autorizațiilor și a altor acte de reglementare necesare pentru implementarea unor acțiuni din proiect.

EPA Gorj

Ichtyofauna Technician

Nicolae Dădălău activează în cadrul APM Gorj, iar în cadrul proiectului Fish for Life, în calitate de tehnician ihtiofaună, este responsabil cu activitatea din teren privind studiul și monitorizarea ihtiofaunei și participă la acțiunile de conștientizare din zona proiectului.

EPA Gorj

Ichtyofauna Technician

Radu Socolovschi works within EPA Gorj, and in Fish for Life project, as Ichtyofauna Technician, he is responsible with the field work regarding study and monitoring ichtyofauna and participates to awareness actions in the project area.

EPA Gorj

Fish biologist

He is a fisherman, chasing fishes over the past 20 years, with various goals: environmental monitoring, stock-assesment, invasive species and so on. His role in the present project is to fish, of course.... To fish in order to assess the present fish fauna, to contribute to the design and calibrations of the fish passages and to follow up the funtionality of these fish passages.