Team

EPA Gorj

Manager Proiect

Nicolae Calma has an experience of 10 years in elaboration and implementation of environmental projects. He coordinates custody of Natura 2000 site Gilort River within EPA Gorj as technical manager. He coordinates and participates in implementing Fish for Life Project, in accordance with the common terms and provisions of European Commission agreement; he controls administrative and financial procedures, manages the project actions and coordinates the staff in charge of fulfilling the tasks. He also coordinates good communication between the project beneficiaries and external organisations (European Commission, external monitoring unit, Romanian authorities) and periodically reports to the European Commission and partners.

Universitatea Din București

Coordonator beneficiar asociat

Marius Matache has 20 years of experience in environmental research projects and is a PhD in Chemistry, specialized in Environmental Chemistry. He also has experience in coordinating media and educational activities in the field of biodiversity (especially Life Nature projects). Within the project, he coordinates the teamfrom the University of Bucharest, the Center for Environmental Research and Impact Studies, associate beneficiary of the project, being responsible for communication activities (press releases, site content, etc.) and monitoring activities for the quality of Gilort River water in the assessment of ecosystem services.

Invisible Nature

Responsible for Ecological Reconstruction

"Consultant with long experience in nature preservation projects and interesteed in rivers, Cristian Tetelea wishes that through this project, the management of protected areas and those responsible for water management will understand the role and applicability of ecological reconstruction measures to reduce current river problems from Romania. He considers that the challenge of current river management approaches, through the specific measures proposed within this project, and by discussing technical issues with water conservation and management specialists, will generate learning opportunities and will contribute to integrated river management for people and nature . "

EPA Gorj

Financial Expert

Cu o experiență de peste 10 ani in domeniul economic, Aristide Ionut Mocîrcioiu a ocupat funcția de responsabil financiar pentru doua proiecte derulate de APM Gorj în perioada 2013-2016. Are o experiență de peste 6 ani în implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. În prezent este responsabil cu achizitiile publice și calculul salariilor în cadrul compartimentului Buget, Finante, Administrativ. de la 01.08.2019 activeaza ca expert financiar in cadrul proiectului

EPA Gorj

Officer for Permits, Authorizations and Regulatory Acts

Nicolae Giorgi has been coordinating and conducting activities in the field of water management and environmental protection for more than 30 years. Currently he coordinates the entire activity of EPA Gorj, being responsible for both the projects that have been implemented and the ones under implementation. Nicolae Giorgi is a member of the Fish for LIFE Project Steering Committee, as Executive Director of the coordinating beneficiary (EPA Gorj), a committee that validates and approves reports and project activities, ensuring a good collaboration between partners and supporting a better implementation for the project. Nicolae Giorgi also ensures good communication and collaborates with stakeholders to obtain approvals, permits, authorizations, and other regulatory acts required to implement some of the project's actions.

EPA Gorj

Financial Expert

Cristian Merfu este de profesie economist, expert achiziții publice, cu experiență în implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile. Are responsabilități în implementarea și monitorizarea tuturor acțiunilor proiectului. Este implicat în acțiunile de subcontractare pentru lucrările de restaurare ecologică și achiziționarea echipamentelor necesare desfășurării proiectului. De asemenea, urmărește derularea contractelor pentru buna îndeplinire a acestora. Asigură suport administrativ și logistic pentru seminarii, întâlniri publice, vizite în teren și furnizează informații pentru întocmirea rapoartelor tehnice și de monitorizare.
În proiect, din luna martie – 2021.

EPA Gorj

Ichtyofauna Technician

Nicolae Dadalau activates within EPA Gorj and in Fish for Life project, as an Ichtyofauna Technician, being responsible for fieldwork on the study and monitoring of the ichthyofauna and participates to awareness actions in the project area.

EPA Gorj

Assistant Manager

Cu 10 ani experiență în domeniul managementului și realizării investițiilor și 10 ani în domeniul protecției mediului, Robert Lărgeanu va asista managerul de proiect în implementarea și monitorizarea tuturor acțiunilor proiectului și eventualelor probleme legate de acesta. Robert Lărgeanu va oferi sprijin administrativ și logistic pentru seminarii, întâlniri publice, vizite în teren și va furniza informații pentru producerea rapoartelor tehnice, rapoarte de monitorizare. Managerul asistent al proiectului va avea, de asemenea, responsabilități legate de acțiunile subcontractate pentru lucrările de restaurare ecologică și achiziționarea echipamentelor necesare implementării proiectului. De asemenea, va asigura implementarea corespunzătoare a activităților subcontractate. În proiect din august 2019, pînă în martie 2021

EPA Gorj

Ichtyofauna Technician

Radu Socolovschi activează în cadrul APM Gorj, iar în cadrul proiectului Fish for Life, în calitate de tehnician ihtiofaună, este responsabil cu activitatea din teren privind studiul și monitorizarea ihtiofaunei și participă la acțiunile de conștientizare din zona proiectului. În proiect până în martie 2021.

EPA Gorj

Fish biologist

He is a fisherman, chasing fishes over the past 20 years, with various goals: environmental monitoring, stock-assesment, invasive species and so on. His role in the present project is to fish, of course.... To fish in order to assess the present fish fauna, to contribute to the design and calibrations of the fish passages and to follow up the funtionality of these fish passages. În proiect până în decembrie 2022.

EPA Gorj

Expert Financiar

Cu un master în finanțe publice și 20 de ani experiență in domeniul financiar, Corina Andronie a ocupat funcția de contabil șef și șef serviciu pe o perioadă de 10 ani. Are o experiență de 6 ani în implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. În prezent este coordonatorul compartimentului Buget Finante si expert financiar pentru doua proiecte LIFE avand ca beneficiar principal APM Gorj. In proiect pana la 01.08.2019

Invisible Nature

Specialist in Environmental Communication

Cu experiență îndelungată în comunicarea de mediu, Ioana Tetelea este licențiată în comunicare și relații publice și are un master în domeniul dezvoltării durabile. În prezent, Ioana este consultant în cadrul Invisible Nature, unul dintre beneficiarii asociați ai proiectului. În cadrul Fish for Life, Ioana se va ocupa de dezvoltarea strategiei de comunicare a proiectului, strategie ce își propune să asigure o implicare cât mai eficientă a stakeholderilor în acțiunile proiectului și să contribuie în mod real la atingerea obiectivelor de conservare Fish for Life. A activat in proiect pana la data de 01.04.2019