Intervention Area

Fish for Life Project will be implemented within Natura 2000 site Gilort River, which is located in Gorj County, in Getic Subcarpathians, on the administrative territory of Albeni, Bengesti, Bumbesti Pitic, Novaci and Targu Carbunesti.

Natura 2000 site Gilort River covers a part of Gilort River, a wet area in the continental biogeographic region. The site spreads along Gilort River on a 19 km distance, from Pociovalistea in the North, to Doseni in the South. Near the Northern boundary, the site includes approximately 3.5 km from Galbenu River.

The site was established to protect community interest species, whose existence depends on conservation of aquatic ecosystems. Among the species, we can find the Otter (Lutra lutra), the Yellow-Bellied Toad (Bombina variegata) and fish species such as Eudontomyzon mariae (Brook Lamprey) and Sabanejewia aurata (Golden Spined Loach), endemic fish species.

Natura 2000 este o rețea ecologică de arii protejate ce are scopul de a asigura o stare de conservare favorabilă a celor mai importante tipuri de habitate și specii ale Europei. Activitățile umane sunt permise în siturile Natura 2000, cu condiția ca ele să mențină habitatele și speciile de importanță comunitară în stare bună.

Deși Râul Gilort este unul dintre râurile din Oltenia mai puțin afectate de activitățile umane, există în continuare o serie de amenințări care pun în pericol habitatele si speciile din această zonă. Lucrările hidrotehnice care întrerup conectivitatea longitudinală a râului, activitățile de exploatare a nisipului și pietrișului, tăierea masivă a pădurilor de luncă, eroziunea malurilor sau atitudinile negative față de mediu reprezintă probleme ce trebuie adresate în cadrul sitului Natura 2000 Râul Gilort.

Specii cheie din situl Natura 2000 Râul Gilort