Echipa

APM Gorj

Manager Proiect

Nicolae Calma are 10 ani experiență în elaborare și implementare de proiecte în domeniul protecției naturii. Coordonează în cadrul APM Gorj activitatea de custodie a sitului Natura 2000 Râul Gilort în calitate de manager tehnic. Coordonează și participă la implementarea proiectului Fish for LIFE în conformitate cu termenii și dispozițiile contractuale comune ale Comisiei Europene, controlează procedurile administrative și financiare, gestionează acțiunile proiectului și coordonează personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor. Coordonează buna comunicare între beneficiarii proiectului și organizațiile externe (Comisia Europeană, unitatea de monitorizare externă, autoritățile române) și raportează periodic Comisiei Europene și partenerilor.

APM Gorj

Assistant Manager

Cu 10 ani experiență în domeniul managementului și realizării investițiilor și 10 ani în domeniul protecției mediului, Robert Lărgeanu va asista managerul de proiect în implementarea și monitorizarea tuturor acțiunilor proiectului și eventualelor probleme legate de acesta. Robert Lărgeanu va oferi sprijin administrativ și logistic pentru seminarii, întâlniri publice, vizite în teren și va furniza informații pentru producerea rapoartelor tehnice, rapoarte de monitorizare. Managerul asistent al proiectului va avea, de asemenea, responsabilități legate de acțiunile subcontractate pentru lucrările de restaurare ecologică și achiziționarea echipamentelor necesare implementării proiectului. De asemenea, va asigura implementarea corespunzătoare a activităților subcontractate.

In proiect de la 01.08.2019

Universitatea Din București

Coordonator beneficiar asociat

Marius Matache are 20 de ani experiență în domeniul proiectelor de cercetare a mediului și este doctor în chimie, specializat în chimia mediului. De asemenea, are experiență în coordonarea de activități media și educaționale în domeniul biodiversității (în special proiecte Life Nature). În cadrul proiectului este coordonator al echipei Universității din București, Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact, beneficiar asociat al proiectului, fiind responsabil de activitățile de comunicare (comunicate de presă, conținut site etc.) și de activitățile de monitorizare a calității apelor râului Gilort din cadrul evaluării serviciilor ecosistemice.

Invisible Nature

Responsabil reconstrucție ecologică

Consultant cu experiență îndelungată în proiecte de conservare a naturii, certificat CERP (Certified Ecological Restoration Practitioner) și pasionat de râuri, Cristian Tetelea își dorește ca prin intermediul acestui proiect gestionarii de arii protejate și cei responsabili cu managementul apei să înțeleagă rolul și aplicabilitatea măsurilor de reconstrucție ecologică pentru reducerea problemelor actuale ale râurilor din România. Consideră că provocarea abordărilor actuale de gestionare a râurilor, prin măsurile concrete propuse prin acest proiect, dar și prin dezbaterea aspectelor tehnice cu specialiștii din domeniul conservării și managementului apei, va naște oportunități de învățare și va contribui la managementul integrat al râurilor pentru oameni și natură.

APM Gorj

Expert financiar

Cu o experiență de peste 10 ani in domeniul economic, Aristide Ionut Mocîrcioiu a ocupat funcția de responsabil financiar pentru doua proiecte derulate de APM Gorj în perioada 2013-2016. Are o experiență de peste 6 ani în implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. În prezent este responsabil cu achizitiile publice și calculul salariilor în cadrul compartimentului Buget, Finante, Administrativ.

de la 01.08.2019 activeaza ca expert financiar in cadrul proiectului

APM Gorj

Ofițer avize, autorizații și acte de reglementare

Nicolae Giorgi coordonează și desfășoară activități în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului de peste 30 de ani. La ora actuală coordonează întreaga activitate a APM Gorj, având responsabilitatea atât a proiectelor care au fost implementate cât și a celor care sunt în curs de implementare. Nicolae Giorgi face parte din Comitetul de coordonare al proiectului Fish for LIFE, în calitate de Director executiv al beneficiarului coordonator (APM Gorj), comitet ce validează și aprobă rapoartele și activitățile din proiect, asigură buna colaborare între parteneri și sprijină o mai bună implementare a proiectului. De asemenea, Nicolae Giorgi asigură buna comunicare și colaborează cu factorii interesați în vederea obținerii aprobărilor, avizelor, autorizațiilor și a altor acte de reglementare necesare pentru implementarea unor acțiuni din proiect.

APM Gorj

Tehnician ihtiofaună

Nicolae Dădălău activează în cadrul APM Gorj, iar în cadrul proiectului Fish for Life, în calitate de tehnician ihtiofaună, este responsabil cu activitatea din teren privind studiul și monitorizarea ihtiofaunei și participă la acțiunile de conștientizare din zona proiectului.

APM Gorj

Tehnician ihtiofaună

Radu Socolovschi activează în cadrul APM Gorj, iar în cadrul proiectului Fish for Life, în calitate de tehnician ihtiofaună, este responsabil cu activitatea din teren privind studiul și monitorizarea ihtiofaunei și participă la acțiunile de conștientizare din zona proiectului.

APM Gorj

Biolog

Este pescar de o viață, adică cu o experiență de peste 20 de ani în inventarieri și monitorizări de faună piscicolă. În cadrul proiectului are desigur rolul de a pescui, adică să se ocupe de inventarierea faunei de pești din zona proiectului, să contribuie la calibrarea pasajelor de pești ce urmează a fi construite prin proiect și să monitorizeze funcționalitatea acestor pasaje pentru pești.

APM Gorj

Expert Financiar

Cu un master în finanțe publice și 20 de ani experiență in domeniul financiar, Corina Andronie a ocupat funcția de contabil șef și șef serviciu pe o perioadă de 10 ani. Are o experiență de 6 ani în implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. În prezent este coordonatorul compartimentului Buget Finante si expert financiar pentru doua proiecte LIFE avand ca beneficiar principal APM Gorj.

In proiect pana la 01.08.2019

Invisible Nature

Specialist Comunicare de Mediu

Cu experiență îndelungată în comunicarea de mediu, Ioana Tetelea este licențiată în comunicare și relații publice și are un master în domeniul dezvoltării durabile. În prezent, Ioana este consultant în cadrul Invisible Nature, unul dintre beneficiarii asociați ai proiectului. În cadrul Fish for Life, Ioana se va ocupa de dezvoltarea strategiei de comunicare a proiectului, strategie ce își propune să asigure o implicare cât mai eficientă a stakeholderilor în acțiunile proiectului și să contribuie în mod real la atingerea obiectivelor de conservare Fish for Life.

A activat in proiect pana la data de 01.04.2019