Zona de Interventie

Proiectul Fish for Life va fi implementat în arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort, ce se află în județul Gorj, în Subcarpații Getici, pe teritoriul administrativ al localităților Albeni, Bengești, Bumbești Pițic, Novaci și Târgu Cărbunești.

Situl Natura 2000 Râul Gilort cuprinde o parte din râul Gilort, zonă umedă din regiunea biogeografică continentală. Situl se întinde de-a lungul râului Gilort pe o distanță de aproximativ 19 km, începând din localitatea Pociovaliștea la nord, până în localitatea Doseni la sud. În apropiere de limita nordică, situl cuprinde și aproximativ 3.5 km din râul Galbenul.

Situl a fost înființat pentru protecția speciilor de interes comunitar a căror existență depinde de conservarea ecosistemelor acvatice. Printre aceste specii se număra vidra (Lutra lutra), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) și specii de pești precum Eudontomyzon mariae (chișcarul) si Sabanejewia aurata (dunărița), specie endemică în țara noastră.

Natura 2000 este o rețea ecologică de arii protejate ce are scopul de a asigura o stare de conservare favorabilă a celor mai importante tipuri de habitate și specii ale Europei. Activitățile umane sunt permise în siturile Natura 2000, cu condiția ca ele să mențină habitatele și speciile de importanță comunitară în stare bună.

Deși Râul Gilort este unul dintre râurile din Oltenia mai puțin afectate de activitățile umane, există în continuare o serie de amenințări care pun în pericol habitatele si speciile din această zonă. Lucrările hidrotehnice care întrerup conectivitatea longitudinală a râului, activitățile de exploatare a nisipului și pietrișului, tăierea masivă a pădurilor de luncă, eroziunea malurilor sau atitudinile negative față de mediu reprezintă probleme ce trebuie adresate în cadrul sitului Natura 2000 Râul Gilort.