The feasibility studies for the two fish passages to be carried out within the FishForLife project have been completed. The two sites where the fish passages will be made are located in Albeni and Targu Carbunesti, near the road bridges over Gilort River. In the two points, in 2014 two spillway thresholds were built that do not allow upstream migration of fish species targeted by our project. In order to remedy this problem, it is necessary to change the configuration of the spillway thresholds and make properly dimensioned crossing passages within them to allow migration of targeted species.

Pentru a remedia această problemă, este necesară modificarea configurației pragurilor deversoare și realizarea în cadrul acestora a unor pasaje de trecere dimensionate corespunzator pentru a permite migrația speciilor considerate.

În cazul pasajului de la Albeni, proiectantul propune un pasaj de trecere de tip Rock ramp pass (foto jos) și efectuarea unor lucrări de recalibrare a albiei, în scopul reducerii vitezei de curgere (de ex. micșorarea pantei albiei). Pentru aceasta se vor folosi arocamente, nisip și pietriș, ce vor fi montate în albie, și vor fi realizate lucrări de consolidare și fixare a malurilor, precum și plantare de vegetație ripariană în aval de pragul deversor.

La Târgu Cărbunești, pragul deversor are 55 m lungime și o înălțime de 4,5 m. Lucrările propuse aici pentru modificarea barierei antropice includ un pasaj de trecere de tip pool and weir pass (foto jos), care va fi amenajat fie prin realizarea unei pante de curgere pe o lungime sufficient de mare încât să permită peștilor traversarea zonei, fie prin intermediul unui sistem de bazine de odihnă, bazine cu salt hidraulic și canale comuncante cu pantă mică între bazine.

fezabilitate

Scopul pasajelor pentru pești este de a reface conectivitatea râului Gilort pe o distanță de 116 km. Lucrările ar permite pe termen lung refacerea, în interiorul sitului Natura 2000 Râul Gilort, populațiilor de pești, precum și revenirea unor specii dispărute. Realizarea pasajelor pentru pești face parte din activitatea C1. Construirea pasajelor pentru pești în vederea restabilirii conectivității habitatelor pe râul Gilort.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *