Au fost finalizate studiile de fezabilitate pentru cele două pasaje pentru pești ce vor fi realizate în cadrul proiectului FishForLife. Cele două situri în care se vor realiza pasajele pentru pești sunt situate la Albeni și Târgu Cărbunești, în vecinătatea podurilor rutiere peste râul Gilort. În cele două puncte, au fost construite în 2014 două praguri deversoare ce nu permit migrația în amonte a speciilor de pești vizate de proiectul nostru.

Pentru a remedia această problemă, este necesară modificarea configurației pragurilor deversoare și realizarea în cadrul acestora a unor pasaje de trecere dimensionate corespunzator pentru a permite migrația speciilor considerate.

În cazul pasajului de la Albeni, proiectantul propune un pasaj de trecere de tip Rock ramp pass (foto jos) și efectuarea unor lucrări de recalibrare a albiei, în scopul reducerii vitezei de curgere (de ex. micșorarea pantei albiei). Pentru aceasta se vor folosi arocamente, nisip și pietriș, ce vor fi montate în albie, și vor fi realizate lucrări de consolidare și fixare a malurilor, precum și plantare de vegetație ripariană în aval de pragul deversor.

La Târgu Cărbunești, pragul deversor are 55 m lungime și o înălțime de 4,5 m. Lucrările propuse aici pentru modificarea barierei antropice includ un pasaj de trecere de tip pool and weir pass (foto jos), care va fi amenajat fie prin realizarea unei pante de curgere pe o lungime sufficient de mare încât să permită peștilor traversarea zonei, fie prin intermediul unui sistem de bazine de odihnă, bazine cu salt hidraulic și canale comuncante cu pantă mică între bazine.

fezabilitate

Scopul pasajelor pentru pești este de a reface conectivitatea râului Gilort pe o distanță de 116 km. Lucrările ar permite pe termen lung refacerea, în interiorul sitului Natura 2000 Râul Gilort, populațiilor de pești, precum și revenirea unor specii dispărute. Realizarea pasajelor pentru pești face parte din activitatea C1. Construirea pasajelor pentru pești în vederea restabilirii conectivității habitatelor pe râul Gilort.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *