Obiective

Obiectiv 1 

Îmbunătățirea diversității habitatelor pentru patru specii de pești pe un sector de 26 de km al râului Gilort, prin reconstrucția morfologiei și caracteristicilor fizice ale albiei.


Obiectiv 4 

Îmbunătățirea statutului hidromorfologic a cinci corpuri de râu ce acoperă o distanță de aproximativ 26 de km de sectoare de râu pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru – Apă, incluse în Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu.


Obiectiv 2

Asigurarea conectivității a cinci corpuri de râu din situl Natura 2000 Râul Gilort și îmbunătățirea conectivității longitudinale a râului Gilort.


Obiectiv 5

Creșterea capacității instituționale de conservare a speciilor de pești reofili printr-un management integrat al corpurilor de apă, care să armonizeze atât managementul la nivel de bazin, cât și obiectivele de conservare ale rețelei Natura 2000.


Obiectiv 3

Îmbunătățirea coerenței ecologice a rețelei Natura 2000 prin asigurarea conectivității integrale între două situri Natura 2000 (râul Gilort și coridorul Jiului).


Obiectiv 6

Îmbunătățirea informațiilor asupra statutului ecologic și a necesităților speciilor de pești reofili din situl Natura 2000 Râul Gilort.