La începutul lunii iunie a anului 2019, echipa de implementare a proiectului FishForLife a efectuat o a doua campanie de prelevare a probelor biologice de macronevertebrate bentonice din bazinul de drenaj al râului Gilort. Prima campanie a avut loc în luna septembrie 2018 și a inclus 8 puncte de prelevare.

Prelucrarea în laborator a probelor recoltate în prima campanie a dus la identificarea a 12 grupe majore de macronevertebrate acvatice și anume: Gastropoda, Oligochaeta, Nematoda, Turbellaria, Hydrachnidia, Crustacea (Amphipoda), Coleoptera, Diptera (cu familiile: Athericidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Empididae, Limoniidae, Simuliidae, Tabanidae, Tipulidae, Dolicopodidae), Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera și Trichoptera.

Numeroase grupuri au fost prezente în toate punctele de colectare: oligochete, chironomide, efemeroptere, plecoptere, trihoptere, simulide etc. în timp ce altele au avut o frecvență redusă (nematode, turbelariate). Efemeropterele și oligochetele au înregistrat cele mai mari densități, depășind în unele cazuri 1000 indivizi pe metru pătrat.

Campania de recoltate face parte din activitatea A3. Studiul stării de conservare a populației de pești și macronevertebrate acvatice pe râul Gilort. Câteva imagini de pe parcursul sesiunilor de recoltare în imaginile de mai jos.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *