După cum probabil știți deja, una din activitățile principale ale proiectului FishForLife este realizarea unor pasaje de migrație pentru pești la Albeni și Târgu Cărbunești. Pentru primul set de lucrări, ce urmează a fi realizate la pragul deversor de la podul de pe DJ675B din localitatea Albeni, APM Gorj a recepționat și aprobat proiectul tehnic pentru acest obiectiv. Acesta prevede o soluție rock ramp fish passage, dar și o serie de măsuri de recalibrare a albiei, cu scopul de reducerii vitezei de curgere și eliminării saltului hidraulic (cădere de apă) existent.

În momentul de față, pragul deversor existent este prevăzut cu o rampă pe mijloc cu o lungime de aprox. 9 m și o înălțime de 1,30 m, care face imposibilă trecerea peștilor. Lucrările de amenajare ce vor fi realizate conform proiectului tehnic sunt împărțite în patru categorii:

  1. Lucrări în amonte de pragul existent, unde vor fi montate trei rânduri de anrocamente (cca. 450 kg/buc), având rol de disipatori de energie, dispuse interax la 1.50 m, cu interspații pe lungime de 1.70 – 2.00 m, pe fundații de beton. De asemenea, la racordul cu malurile, vor fi instalate anrocamente cu greutatea de 200 – 300 kg/buc, pentru dirijarea apei catre zona centrală.
  2. Lucrări pe pragul existent, care includ aducerea rampei existente a pragului, dar și a celor două zone adiacente, la cota proiectată (pantă 3%) prin straturi succesive de beton, în care la suprafață se vor monta anrocamente de dimensiuni mari (450 kg/buc, diametre 50 – 70cm). Intre anrocamentele de dimensiuni mari (un rând da, unul nu) se vor monta anrocamente de dimensiuni mai mici (aprox. 100 kg/buc).
  3. Lucrări în aval de pasaj existent, alcătuite din activități de recalibrare a albiei cu material local (bolovăniș și balast) și se va continua amenajarea pasajului prin montarea în linie a anrocamentelor de dimensiune mare (450kg/buc., diametre între 50 și 70 cm), încastrate într-un pinten din beton pe zona centrală. Pe toată rampa proiectată în spațiul dintre rândurile de anrocamente se vor așeza anrocamente selectate de dimensiuni între 10 și 15 cm. La capătul aval al amenajării pasajului, se va realiza un bazin de liniștire din beton armat, la limita din amonte urmând a fi montate anrocamente pentru asigurarea unei pante continue.
  4. Consolidare maluri, Prevenirea (reducerea) erodării malurilor (L=35m) din aval de zidurile de gabioane existente se va realiza prin instalarea unor masive de anrocamente, care asigură consolidarea şi protecţia faţă de eroziune a bazei taluzului malului, și a unor garduri de nuiele în continuarea masivelor de anrocamente pe taluzul malurilor. Spatiile dintre garduri se vor umple cu material local, iar la partea superioară cu pamant vegetal (h =20 cm) ce se va înierba artificial pe terase inferioare, iar pe terasele superioare se vor planta puieti de anin (Alnus glutinosa).
  5. Amenajare drum acces incintă și deviere albie în zona lucrărilor. Drumurile vor fi prevazute cu o grosime de 40 cm balast, o lățime de 4 m și o lungime totală de 100 m. Devierea albiei în zona lucrărilor se va executa prin cordoane asigurându-se efectuarea lucrărilor în condiții optime.

În perioada următoare, APM Gorj va obține autorizațiile necesare pe baza documentelor furnizate de proiectant. Se estimează că lucrările vor începe în perioada iunie – iulie și vor dura aproximativ 6 luni (în funcție de condițiile climaterice).

1 Response

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *