Vă relatam acum ceva vreme despre finalizarea activității A2 a proiectului, respectiv analiza integrată a râului Gilort. Unul din cele mai importante capitole ale raportului vizează refacerea habitatelor naturale pe râurile din situl Natura 2000 Râul Gilort.

Pădurile ripariene din situl Natural 2000 Râul Gilort se confruntă și ele cu un grad relativ ridicat de fragmentare, ceea ce impune, de multe ori, realizarea unor plantări care să crească gradul de împădurire al zonelor deficitare și să refacă conectivitatea acestor corpuri forestiere. Alte amenințări identificate la adresa pădurilor sunt tăierile ilegale, pășunatul intensiv și prezența speciilor invazive.

Pentru a identifica cele mai bune oportunități de refacere a habitatelor naturale, echipa Invisible Nature a realizat în primă fază o serie de analize de susceptibilitate a arealului și anume:

  • Cartarea vegetației forestiere ripariene,
  • Actualizarea hărții vegetației forestiere cu suprafețele care nu au fost considerate habitate tipice de pădure,
  • Stabilirea unor zone – tampon în lungul râurilor Gilort și Galbenu de 10 m de la mal,
  • Identificarea terenurilor potențiale pentru plantare – zone care nu sunt acoperite de vegetație și care sunt situate în lunca activă actuală,
  • Selectarea terenurilor potențiale pentru plantare (care se încadrează în cei 10 m de la mal și care nu sunt acoperite de vegetație),
  • Prioritizarea terenurilor potențiale pentru plantare considerând gradul de eroziune al malurilor,
  • Selectarea celor mai bune zone care contribuie la îmbunătățirea conectivității habitatelor forestiere ripariene de-a lungul sectorului de râu, dar și care pot fi integrate cu măsurile de stabilizare a malurilor.

Pe baza datelor cartografice furnizate de APM Gorj, obținute prin amabilitatea primăriei locale, au fost identificați și proprietarii de terenuri din arealul comunei Bengești. Rezultatele analizelor și zonele potențiale pentru lucrări de refacere a conectivității pădurilor ripariene sunt exemplificate în planșa de mai jos.

Din toate zonele potențiale pentru refacerea habitatelor naturale ripariene, se vor selecta în total 3 ha în lungul râului printr-un process colaborativ cu proprietarii terenurilor, care trebuie să își dea acordul și să mențină aceste noi zone plantate până la starea de masiv a plantației.

Pe cât posibil, vor fi plantate specii native de puieți și semințiș, selectate din pepiniere locale sau colectați din lungul râului. Compoziția arborilor plantați va urmări compoziția tipului natural de pădure sau a habitatelor naturale identificate local, pentru a asigura o continuitate naturală a vegetației forestiere ripariene într-o schemă de plantare neregulată.

Accesul animelelor domestice în zonele plantate va fi restricționat, pentru a reduce riscul pășunatului puieților sau distrugerea acestora de către animale. Acolo unde este cazul, se vor aplica măsuri de control al speciilor invazive din perimetrele alăturate până la închiderea stării de masiv în plantație. Acest lucru presupune urmărirea evoluției acestor specii și înlăturarea manuală a speciilor invazive.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *