Echipa de implementare a proiectului a finalizat raportul de evaluare a calității apei în baza nevertebratelor acvatice. Scopul raportului a fost de a avea o imagine detaliată privind compoziția speciilor și clasa de calitate a apei pe râul Gilort. Nevertebratele acvatice reprezintă instrumente extrem de eficiente în evaluarea calității apei datorită numeroaselor populații având diferite grade de toleranță la modificări variate ale formelor de presiune ambientală. De asemenea, au un ciclu de viață relativ lung și diferite roluri ecologice și sunt relativ ușor de colectat, identificat și clasificat.

Obiectivele specifice ale raportului au vizat:

  • determinarea speciilor identificate de nevertebrate la nivel de specie, familie, ordin și clasă;
  • estimarea dimensiunii și densității populațiilor speciilor;
  • evaluarea parametrilor abiotici ai zonelor inspectate (natura substratului, pH, temperatura, oxigen dizolvat).

Pentru îndeplinirea obiectivelor raportului au fost efectuate două campanii de prelevare, în toamna lui 2018 și vara lui 2019, fiind colectate 25 de probe de nevertebrate bentonice. Pentru recoltarea probelor au fost considerate în total 12 sectoare de râu, atât pe cursul principal al râului Gilort (Amonte Novaci, Pociovaliștea, Amonte Bălcești, Bălcești, Bengești, Mirosloveni, Albeni 1, Albeni 2 și Ștefănești) cât și pe 3 afluenți (Ciocadia, Galbenu și Blahnița).

Un număr total de 103 taxoni la nivel de specie sau gen au fost identificați în cele 12 probe prelevate în campania din toamna anului 2018, și doar 92 taxoni specifici sau de gen în cele 13 probe prelevate în vara anului 2019, probabil datorită debitelor crescute din a doua campanie și/sau a ciclului de viață a organismelor bentonice. Principalele grupe taxonomice identificate în cei doi ani analizați au fost oligochetele, chironomidele, efemeropterele și trihopterele.

De asemenea, a fost estimată densitatea grupelor de nevertebrate bentonice, ca număr de indivizi pe metru pătrat (Cîmpean și colab., 2011), extrapolând datele obtinute de pe suprafața de prelevare a unei probe. Densitățile totale calculate pentru comunitățile considerate în probele recoltate în toamna lui 2018 s-au încadrat în general între 1000 și 5000 indivizi/mp, cu excepția punctului Mirosloveni, unde numărul mare de oligochete a dus la valori totale ale densității care au depășit 10000 indivizi/mp. Valorile densității absolute pentru comunitățile de nevertebrate bentonice din stațiile prelevate în vara anului 2019 au fost cuprinse în general între 600 și 5000 de indivizi/mp, cu valori foarte mari înregistrate la stația Bălcești (de peste 8000 indivizi/mp). Aceste valori totale mai mici ale densităților pot fi explicate de precipitațiile abundente caracteristice perioadei de prelevare, care au determinat debite crescute la toate punctele de colectare a probelor biologice

Calitatea apei râului Gilort pe baza comunităților de nevertebrate acvatice

Pornind de la Directiva Cadru – Apă (2000/60/CE), au fost utilizați patru indici biotici bazați pe comunități de nevertebrate acvatice bentonice: indicele saprob, indicele bazat pe număr de familii, indicele EPT (procentul numărului indivizilor din ordinele de insecte Ephemeroptera, Plecoptera și Trichoptera raportat la numărul total de indivizi din probă) și Indicele Biotic Extins (IBE).

Pe baza celor patru inidici considerați, calitatea apei râului Gilort variază între foarte bună (categoria I) și slabă (categoria a IV-a). Secțiunile cu categoriile III și IV de calitate se înregistrează doar pentru indicele EPT, care se referă la specii de insecte intolerante sau puțin tolerante la perturbări, ceilalți indicatori fiind toți încadrați în categoriile I și II (foarte bună și bună).

Pe multe sectoare ale râului, patul albiei este alcătuit preponderent din marne. Acolo unde indicatorul EPT are valori în categoriile III și IV (mediocră sau slabă), acest lucru este, cel mai probabil, rezultatul proceselor de eroziune și sedimentare, dar și intervențiilor antropice în albie.

Referință

Cîmpean, M., Battes, K.P., Momeu, L. (2011) Hidrobiologie – Ape continentale – Ghid de lucrări practice, Presa Universitara Clujeană, Cluj Napoca, 109 p.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *