Întâlnirile echipei de implementare a proiectului cu stakeholderii din arealul sitului Natura 2000 Râul Gilort continuă. După reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj și proprietarii de terenuri din aria de interes a activităților proiectului, echipa APM Gorj s-a întâlnit joi, 18 martie 2021, cu reprezentanții locali ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, administratorul Sitului Natura 2000 Râul Gilort, unde este implementat proiectul Fish for Life. Întâlnirea de lucru a inclus atât o serie de discuții, dar și o vizită în zona de implementare a proiectului.

Tema principală a discuțiilor a reprezentat-o modul de colaborare pentru menținerea și protejarea biodiversității în aria naturală în care este implementat proiectul Fish For Life. Atenție specială a fost acodată activităților de reconstrucție ecologică ce vizează conservarea speciilor de pești și îmbunătățirea calității corpurilor de apă și anume:

  • refacerea conectivității vegetației forestiere din lungul râurilor prin acțiuni de plantare a vegetației forestiere specifice;
  • realizarea unor lucrări în albie pentru menținerea și îmbunătățirea proceselor naturale ale râului care contribuie și la menținerea/refacerea habitatelor naturale ale râului;
  • implementarea de lucrări pentru reducerea eroziunii malurilor care au potențial de refacere a habitatelor naturale specifice râului.

Reprezentanții ANANP au apreciat activitățile proiectului ca fiind  esențiale pentru protejarea biodiversității în sit și au precizat că vor acorda tot sprijinul prin intensificarea acțiunilor de monitorizare pe care le efectuează în Situl Natura 2000 Râul Gilort,  în zonele unde se desfășoară activitățile de reconstrucție ecologică.

Totodată s-a discutat posibilitatea încheierii unui parteneriat între APM Gorj și ANANP pentru administrarea Sitului Natura 2000 Râul Gilort. În acest fel, experiența celor două instituții ar aduce un plus de beneficii ariei naturale protejate. Participanții la întâlnire au fost de acord că este prioritară conștientizarea tuturor factorilor de decizie din instituțiile care reglementează activitățile ce se desfășoară  în Situl Natura 2000 Râul Gilort,  pentru limitarea efectelor asupra  speciilor.

Scopul întâlnirilor cu factorii de decizie este de a crea un dialog despre abordările actuale de management al apei, modalitățile de rezolvare a conflictelor generate de obiectivele economice și cele de conservare a naturii și pentru a obține suportul instituțiilor implicate în zonă pentru acțiunile de reconstrucție ecologică prevăzute în proiect. Întâlnirile cu stakeholderii vor continua prin invitații la dialog adresate primăriilor din zona de derulare a proiectului, reprezentanților Apelor Române, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Consiliului Județean, agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

Fish For Life

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *