În cadrul acțiunilor C2 și C3 din proiectul FISH FOR LIFERefacerea culoarelor de migrație și a habitatelor pentru speciile de pești reofili din Râul Gilort – LIFE16 NAT/RO/000778, vor fi realizate o serie de activități de împădurire. Acestea au ca scop refacerea conectivității pădurilor ripariene din lungul râului, asigurarea stabilizării malurilor și realizarea unor fâșii tampon pe râul Gilort. Acestea vor fi realizate începând din această primăvară pe o suprafață de 3,09 ha din lunca Gilortului, pe ambele maluri ale râului. Arealul este situat pe raza teritorială a comunei Bengești – Ciocadia, județul Gorj. Teritoriul pe care plantările vor fi realizate se suprapune ariei protejate de interes comunitar ROSCI 0362 Râul Gilort. În acest moment, terenurile care alcătuiesc acest perimetru sunt utilizate în scop agricol (pășuni și terenuri arabile). Terenurile care vor fi plantate vor rămâne în proprietatea deținătorilor actuali.

Într-o primă fază, vor fi eliminate deșeurile provenite din construcții și va fi îndepărtată vegetaţia ierboasă înaltă, arbustivă (porumbar, măceș) de pe locurile de plantare. Apoi, acolo unde situația o cere, solul va fi pregătit în prealabil sub formă de vetre cu dimensiunile cuprinse între 40 și 100 cm.

Alegerea speciilor lemnoase s-a realizat ținând cont de cerințele fiecărei specii față de factorii ecologici (lumină, temperatura aerului, umiditatea, vântul etc), factorii edafici (textura și profunzimea solului, conținutul în schelet, troficitatea, specifică și globală, regimul de umiditate, fertilitatea), factorii geomorfologici (altitudinea, expoziția, panta, configurația terenului), factorii biotici și abiotici etc.

Speciile ce urmează a fi folosite în cadrul perimetrului analizat analizat sunt aninul negru, salcia albă, plopul negru sau alb și frasinul. Aceste specii sunt corespunzătoare condițiilor staționale, adaptate la specificul ecologic al zonei și sunt capabile să asigure funcțiile de protecție hidrologică, antierozională și ecologică specifice arboretelor din luncile râurilor.

Puieţii folosiţi în lucrările de plantare trebuie să respecte STAS 1347-04 – Puieţi forestieri de talie mică, semimijlocie şi mijlocie, precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Plantările se vor realiza la densități cuprinse între 2500 și 5000 de puieți pe hectar, aleatoriu, în zigzag, și nu pe aliniamente. Plantarea puieților se va face primăvara și toamna. Din totalul puieților, minim 30% trebuie să fie recoltați din regenerări naturale, cu respectarea condițiile dimensionale și de calitate impuse prin standardele specifice.

În cazul pierderilor uniform răspândite sau grupate, au fost prevăzute completări în anii I şi II de la plantare în procente de 15-20%, respectiv 10%. Puieţii care vin în completare vor trebui să respecte aceleaşi standarde de calitate ca şi puieţii plantaţi în anul I. Realizarea reuşitei definitive a fost planificată pentru anul V de la plantare. De asemenea, va fi realizat un control anual al reușitei plantațiilor, cu scopul de a determina reuşita plantaţiilor şi modul în care acestea s-au dezvoltat.

Protecţia perimetrului se va face prin împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată galvanizată cu 4 rânduri de sârmă, fixată pe pari de lemn, cu lungimea totală de 1,825 km. Gardul se va instala pe întreg perimetrul, mai puţin în zona malurilor râului Gilort. Pot fi efectuate și lucrări de combatere chimică a dăunătorilor, folosind insecticide având ca substanță activă lambda cihalotrin, cu concentraţia de 0,015% cu doza de 150 l/ha.

Procesul de împădurire se poate considera încheiat numai în momentul în care puieţii plantaţi au crescut atât de mult încât pot să se influenţeze reciproc şi împreună să modifice esenţial mediul din cuprinsul culturii. Încheierea procesului coincide cu constituirea stării de masiv.

3 Responses

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *