Miercuri, 1 iulie 2020, a avut loc o întâlnire de lucru între echipa de implementare a proiectului Fish For Life și reprezentanți ai SGA Gorj. Întâlnirea a vizat lucrările de reconstrucție ecologică prevăzute în acțiunea C3. Stabilizarea albiei pe râul Gilort în punctele cheie. După o prezentare detaliată realizată de Dr. Cristian Tetelea, discuțiile ulterioare au vizat aspecte precum:

  • uniformizarea terminologiei utilizate în ceea ce privește lucrările (uneori, termenii pot fi diferiți de la o instituție la alta – bazinele din lungul râului, apele repezi sau repezisurile, arborii încastrați și sau înecați în albie;
  • localizarea lucrărilor de-a lungul râului și criteriile de alegere ale zonelor de reconstrcție ecologică; categoria de lucrări de reconstrucție ecologică – refacerea unor aspecte ale funcționării râului și/sau îmbunătățirea habitatelor râului
  • soluțiile tehnice propuse (design, dimensiunea lucrărilor);
  • calculele hidraulice pentru funcționarea optimă a lucrărilor sau pentru asigurarea stabilității lucrărilor la debite mari.

SGA Gorj

Feedback-ul primit din partea reprezentanților SGA Gorj a fost unul foarte pozitiv, aceștia apreciind soluțiile inovative pentru România propuse de echipa Fish For Life. Nu în ultimul rând, au fost discutați pașii următori ce vor fi urmați pentru obținerea avizelor necesare (ex. documente necesare, instituțiile responsabile etc.).

Lucrările de reconstrucție ecologică prevăzute în situl Natura 2000 râul Gilort urmează mai multe direcții de acțiune:

  • refacerea conectivității vegetației forestiere din lungul râurilor prin acțiuni de plantare a vegetației forestiere specifice;
  • realizarea unor lucrări în albie pentru menținerea și îmbunătățirea proceselor naturale ale râului care contribuie și la menținerea/refacerea habitatelor naturale ale râului;
  • implementarea de lucrări pentru reducerea eroziunii malurilor care au potențial de refacere a habitatelor naturale specifice râului.

Lucrările au la bază analiza integrată a râului Gilort, pentru a defini condițiile actuale ale râului și măsurile necesare pentru refacerea habitatelor naturale ale speciilor protejate din situl Natura 2000 Râul Gilort, realizată de Invisible Nature. Raportul include analize și măsurători hidrologice, măsurători și analize morfologice, inventarierea vegetației ripariene, evaluarea statutului de conservare al speciilor de pești de interes comunitar și evaluarea calitatii apei pe baza nevertebratelor acvatice si a indicilor biotici. Nu în ultimul rând, analiza istorică a ocupării albiei râului Gilort.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *