Realizarea pasajului pentru pești de la Albeni reprezintă un obiectiv cu importanță socială și ecologică pentru situl Natura 200 Râul Gilort și unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului Fish for Life. Așa cum am informat în trecut pe pagina noastră, construcția pasajului de la Albeni a fost afectată de fenomenele naturale produse pe râul Gilort. Acestor fenomene naturale li s-au adăugat o serie de evenimente administrative care au blocat acțiunile noastre de refacere a pasajului.

De aceea, dorim să informăm publicul larg despre situația actuală a lucrărilor la pasajul podului peste râul Gilort, printr-o relatare succintă a faptelor în ordinea lor cronologică și fără a trage concluzii.

Conform legislației în vigoare, realizarea pasajului a demarat cu realizarea unui studiu de fezabilitate. Acesta a fost contractat în octombrie 2018 printr-o achiziție publică de cumpărare directă pe platforma SEAP. Pe baza studiului de fezabilitate, s-a procedat la scoaterea la licitație a proiectului tehnic și a execuției lucrărilor. În urma licitației publice, în decembrie 2019 a fost semnat contractul, având ca termen de finalizare a lucrărilor 17 luni. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 07.08.2020, fiind realizate 2 recepții intermediare.

În luna ianuarie 2021 într-un moment în care lucrările erau efectuate în proporție de aproximativ  90%, se înregistrează o undă de viitură pe râul Gilort, având un debit de 187 mc/s. Aceasta a produs daune majore pasajului, acesta fiind distrus în proporție de 80-90%. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență  Gorj a întocmit un proces verbal de calamitate (Hotărâre nr.20/23.02.2021).

În perioada 14 aprilie – 5 octombrie 2021 au avut loc mai multe întâlniri de lucru între APM Gorj și reprezentanții antreprenorului cu scopul de a găsi soluții de refacere a proiectului tehnic și a pasajului pentru pești. În plus, a fost purtată o corespondență asiduă cu contractantul în acest sens, acesta solicitând APM Gorj să plătească costurile de refacere a pasajului.

De asemenea, la cererea APM Gorj a fost realizată o expertiză tehnică, încheiată în luna august 2021, pentru a identifica cauzele avarierii pasajului.

În data de 05 octombrie 2021, contractorul a informat APM Gorj printr-o adresă oficială că reziliază unilateral contractul pentru construirea pasajului din localitatea Albeni (cu două zile înainte de data predării lucrării).

În urma recomandărilor primite de la ANPM și MMAP și a răspunsului primit din partea firmei de avocatură ca urmare a verificării contractului privind construirea pasajului de migrație din localitatea Albeni, s-a decis obligarea antreprenorului la plata despăgubirilor pe cale judecătorească. În acest sens, în 5 noiembrie 2021 APM Gorj a informat antreprenorul asupra rezilierii contractului și în 19 noiembrie 2021 a înaintat acțiunea în instanță pentru recuperarea prejudiciului.

Instanța a decis și ea realizarea unei expertize judiciare, obiectivele finale ale acesteia urmând să fie stabilite la termenul din data de 22.02.2023. După acest termen, expertul desemnat va convoca la fața locului, respectiv la pasajul de migrație din localitatea Albeni, toate părțile implicate în realizarea pasajului. Finalizarea expertizei este estimată pentru prima parte a anului 2023, cu condiția ca aceasta să nu fie contestată de una din părțile implicate. Ulterior va fi scoasă la licitație executarea lucrărilor de refacere a pasajului. Astfel, pentru a putea implementa lucrările de refacere a pasajului de la Albeni urmând noua soluție tehnică, proiectul Fish for Life a fost prelungit cu acordul Comisiei Europene cu 30 de luni.

În acest context, au fost derulate o serie de activități de atragerea unor noi surse de finanțare pentru refacerea pasajului. Au fost obținute sponsorizări din partea OMV Petrom și ISPH S.A. care au contribuit la identificarea unei noi soluții tehnice în cadrul unui nou Proiect Tehnic (finalizat în septembrie 2022) și la actualizarea Studiului de fezabilitate (recepționat în decembrie 2022).

Actualizarea SF-ului a fost avizată  de către Comisia tehnico-economică din cadrul APM Gorj, în acest moment aflându-ne în faza obținerii tuturor autorizațiilor și avizelor necesare. Ulterior,  SF-ul va fi transmis  ANPM și MMAP spre aprobare în Comisiile de Avizare Tehnico-Economică.

Noua soluție tehnică aleasă presupune eforturi financiare suplimentare din partea beneficiarului coordonator al proiectului Fish for Life. APM Gorj încearcă pe cale legală să recupereze sumele cheltuite cu prima variantă a pasajului. Procesul însă este unul de durată și, pe fondul procesului verbal de calamitate emis de Prefectura Gorj, nu avem certitudinea unei soluții favorabile.

În funcție de evoluția expertizei judiciare, estimăm că în a doua jumătate a anului 2023 se vor putea demara lucrările pentru refacerea pasajului de la Albeni.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *