APM Gorj a recepționat și aprobat proiectul tehnic pentru  construirea celui de-al doilea pasaj de trecere pentru pești pe râul Gilort, la pragul deversor de la podul de pe DN67B, din localitatea Târgu Cărbunești. Pragul deversor existent are o înălțime de aproape 4 m, motiv pentru care peștii din speciile vizate de proiect nu îl pot traversa. Pentru a permite trecerea lor, s-a optat pentru construirea unui pasaj de tip “scară cu fante verticale “ ce cuprinde 22 bazine  (delimitate de fante verticale).

Proiect tehnic Târgu Cărbunești

Proiectul tehnic prevede o serie de lucrări de amenajare ce urmează a fi realizate, împărțite în cinci categorii:

  1. Lucrări în amonte de pragul existent, unde se va face o curățare de potmol și vegetație spontană a albiei și se va efectua completarea cu anrocamente din bolovani de râu (cca. 200 kg/buc.). Montarea anrocamentelor din piatra brută (roci, 7 buc., 450 kg/buc.) se va realiza pe fundații din beton, cu rol de disipatori de energie. De asemenea, albia râului va fi regularizată pe o suprafață de 3000 mp.
  2. Lucrări pe pragul existent, ce presupun reparații locale la placa din beton armat. În cazuri izolate, în care sunt desprinderi ale betonului din aceasta, se va proceda la o suprabetonare.
  3. Lucrări în aval de prag deversor, constând în reparații locale la pereul existent prin turnare beton simplu și piatră, precum și umplerea prefabricatelor existente cu beton. De asemenea, vor fi montate anrocamente de dimensiuni mari pentru protejarea pasajului proiectat (20 de buc. a câte 450 kg/buc). Amenajarea albiei se va face tot cu anrocamente. Pentru dirijarea apei la ieșirea de pe prag, se vor realiza trei epiuri din anrocamente de dimensiuni mari (450 kg/buc.), dispuse pe 3 + 2 rânduri, așezate direct pe talveg. Recalibrarea albiei între epiuri se va realiza cu balast și bolovanis (materiale locale).
  4. Lucrări pasaj. Se va realiza un pasaj central pentru migrare pești cu o lungime de 23.93 m și lățime de 7.20 m, de tip “scara cu fante verticale”. Scara va avea o lungime desfășurată de 55.00 m, ce va cuprinde 22 de bazine, delimitate de fante verticale. Pentru a evita pătrunderea materialelor plutioare pe pasaj, va fi realizată o grindă plutitoare din rașinoase, prinsă în bride în frontul pragului. In vederea evitării evenimentelor neplăcute privind braconajul, pasajul va fi acoperit cu grătar din plasă sudată pe toată lungimea acestuia. Grătarul va fi prevazut cu rame și balamale pentru rabatare pe tronsoane. In aval, intrarea pe pasaj se va amenaja cu piatră prinsă în beton. Se va construi o rampă laterală pe malul drept, din anrocamente prinse în beton, care se va amplasa la 25 cm față de cota pragului deversor care va funcționa la ape mari. Rampa va avea o lungime de 15.00 m și o lățime maximă de 5.00 m.
  5. Amenajare drum acces și deviere albie. Drumul de acces amenajat se va face cu balast de 25 cm, pe o lungime de 200 m, cu lățime de 4 m.

Pe data de 30 decembrie 2020 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de construire a pasajului de la Tg Cărbunești, estimându-se că acestea vor dura aproximativ 17 luni.

1 Response

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *